16 Jul 2018 - 22 Jul 2018

Event

Senin (16 Jul 2018)
Ujian Proposal, Anak Agung Istri P.D - at Prof. Made, Dr. Zaki, Prof. Bambang S, Dr. Achsin
Ujian Makalah II, Umaimah - at Prof. Iwan, Dr. Roekhudin, Dr. Lilik
Selasa (17 Jul 2018)
Ujian Kelayakan, Yulist Rima Fiandari - at Prof. Surachman, Dr. Fatchur, Dr. Sabil
Ujian Akhir Disertasi, M. Ridwan B. - at Prof. Muhammad Ali, Prof. Basri Modding, Dr. Siti Aisjah, Dr. Djumahir, Prof. Margono, Dr. Sunaryo, Dr. Sudjatno, Prof. Moeljadi
Ujian Tesis, Axellina Muara Setyanti - at Prof. Khusnul, Dr. Susilo, Prof. Umar, Dr Wildan
Ujian Makalah I, Nur Handayani - at Prof. Unti, Dr. Rosidi, Dr. Roekhudin
Rabu (18 Jul 2018)
Ujian Akhir Disertasi, Novalien C. L - at Prof. Armanu, Prof. Margono, Dr. Sudjatno, Prof. Sudiro, Prof. Noermijati, Dr. Rofiq, Prof. Salim B, Prof. Kamaludin
Kamis (19 Jul 2018)
Ujian Akhir Disertasi, Ilham Z. Salle - at Prof. Iwan, Dr. Erwin, Dr. Ali, Prof. Made, Dr. Rosidi, Prof. Unti, Dr. Fuad
Jumat (20 Jul 2018)
Ujian Proposal, Wisnu Dian Prawita - at Prof. Made, Dr. Roekhudin, Dr. Zaki B, Dr. Yeney

16 Jul 2018 - 22 Jul 2018